bitirme tezi yazan bitirme tezi örneği
bitirme tezi örnekleri

Bitirme tezi nasıl hazırlanır

Bitirme tezi nasıl hazırlanır

Hangi öğrenci bitirme tezi nasıl hazırlanır diye düşünmemiştir? Düşünmenin yanında okulunu tamamlama aşamasına gelen birçok talebe bitirme tezi nasıl hazırlanır sorusuna yanıt aramıştır. Daha önceki yayınlarımızda da ifade ettiğimiz üzere aslında bu hususta mevzubahis aşamaya gelen kişilere eğitim verilmiş olmalıydı. Sürecin tam da içerisinde olan kişiler olarak sizin de bildiği üzere maalesef birçoğunuza böyle bir bildirim yapılmadı ve herhangi bir eğitim verilmedi. Konu hakkında ilgi gösteren bazı öğretim üyeleri ve okulları bir yana bırakacak olursak gerçek manada söz konusu hususta herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemektedir. Bu duruma paralel olarak da öğrenciler yukarıdaki soruya yanıt aramaktadırlar. Verilecek yanıta gelindiğinde ise iki farklı kategoriden söz etmek gerekmektedir. İlki akademik manada olması gerekenlerdir. Bunlar tartışmaya açık konular olmaması sebebiyle olmazsa olmazlardır. İntihal gibi durumların önüne geçmek, yararlandığımız kaynaklara atıf yapmak ve son zamanların önemli bir değerlendirme ölçütü olan birebir alıntı hususuna bir sınırlama getirilmesi gerekliliğidir. İkinci kıstas ise aşamanın içerdiği ölçütlerdir. Bu konuda nereden başlamanız, nelere dikkat etmeniz ve hangi aşamayı hangi biçimde yürütmeniz gerektiği gibi konulara dikkat etmeniz gerekmektedir. Planlı ve kontrollü biçimde ilerleme yapılması en önemli noktadır. Ancak bunun dışındaki kıstaslar tamamen danışmanınızla alakalıdır. Bu sebeple danışmanla azami sayıda görüşme organize etmek suretiyle ne yapacağınızı planlamalısınız. Bitirme tezi nasıl hazırlanır konusunda bilgi tedarik etmek maksadıyla bize başvurmanız halinde kendi sistemimizle ilgili olarak size profesyonel destek olabileceğimizi de burada ifade etmek isteriz. Bitirme Tezi Hazırlama firması.

YÜKSEK LİSANS TEZİ YAZAN YERLER