Anasayfa » Hizmet birimi
tez hazırlama birimi
tez hazırlama birimi

Hizmet birimi

Hizmet birimi

Tez Hazırlama Evi Hizmet Birimi

Tez Hazırlama Evi Hizmet Birimi
profsyonel destek

Tez hazırlama evi olarak öğrenci arkadaşlarımızın ihtiyacı olan tüm noktalarda talep edilen ihtiyaçlarına yanıt verebilme arzusu içerisinde olduğumuz belirtmek isteriz. Ancak değinmekte yararı olacağını düşündüğümüz birkaç nokta bulunmaktadır. Bizler ‘’her işi yapacağını düşünen aslında hiçbir işi yapamaz’’ prensibinden hareketle danışmanlık talep eden arkadaşlarımıza ‘’tüm ihtiyaçlarınıza kesinlik yanıt verebiliriz’’ gibi iddialı bir cümle kuramayacağız. Öncelikle danışmanlık talep ettiğiniz tez yapımı ve tez yazımı konularında elbette sizlere elimizden geldiği takdirde yardımcı olma amacı güdeceğimizi belirtmek isteriz. Bu konuyu biraz daha açmak gerekirse direkt olarak telefonda ya da mail yoluyla anında tez yazımı hususunda olumlu / olumsuz yanıt verebileceğimiz konular olduğu gibi sizlerden zaman talep ederek ön araştırma yapmamız gereken konular olacaktır. Birbiriyle çok yakın olmayan disiplin kollarında bu şekilde tez yapımı sayesinde sizler ve tez hazırlama merkezleri arasında yer alan bizler için daha yararlı olacağı inancındayız. Biz acil şekilde tez hazırlıyoruz ancak bu konuda sağlıklı şekilde ilerlemenin pek mümkün olmadığını ifade etmek isteriz.
Yüksek lisans

yüksek lisans Tez Hazırlama
ufkunuz açık

Geçmiş yıllarda bırakınız üniversite mezunu olmayı, lise mezunu olmak bile büyük bir artı değerdi. Ancak gelinen nokta itibariyle artık üniversite mezunu olmak bile maalesef ki yeterli olmayabilmektedir. Hal böyle olunca da birçok arkadaşımız çalışma hayatına başlamasının yanında öğrenim hayatını sonlandırmamaktadır. Hayat boyu devam edecek eğitime yüksek lisans ile bir başlangıç yapılmaktadır. Yüksek lisans eğitim hayatını başlayan sizler sosyal hayat dengesini kurmak bir yana bir de iş hayatı dengesini kurmak durumundasınız. Tüm belirtilen süreçleri birlikte sağlıklı olarak yönetebilmek kolay bir iş olarak görünmemektedir. Eğitim hayatınızın son adımlarına yaklaştığınız dönemde ise yüksek lisans tezi veya yüksek lisans projesi hazırlamak durumundasınız. Ülkemizde tez yazımı veya tez yapımı konusunda bir standart olmadığından dolayı bu süreçte sıkıntılı dönemlerle karşılaşmanız olasıdır. Özellikle de danışman hocanız ilgisiz davranışlar içerisindeyse durum daha da kötü bir hal almaktadır. Belirtilen durumlarda zaten diğer yönleriyle sizi fazlasıyla zorlayan hayat, tez yazımı veya tez yapımı konularında da sizleri iyice içinden çıkılmaz bir duruma getirebilecektir. Yukarıda ifade edilen tüm nedenlerle, Tez hazırlama evi olarak ihtiyaç duyulan tüm noktalarda sizlere profesyonel danışmanlık desteği sunmak amacını taşıdığımızı ifade etmek isteriz. Hemen bizlerle iletişim kanalları yoluyla irtibat haline geçin ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda –uygun ekip üyemizin bulunması halinde- sizlerin yerine Türkçe veya İngilizce yüksek lisans tezi veya yüksek lisans projesi hazırlama konularında süreçleri biz yerine getirelim.
Ön lisans

ön lisans tezi
uzman yardımı

Üniversite eğitim hayatının ilk adımlarından birisi olan ön lisans seviyesi tüm çalışmalarınızda tez hazırlama evi olarak tez yazımı ve tez yapımı konularında sizlere destek olabilmek amacını taşımaktayız. Zaten ders yükleriyle boğuşmak durumunda olan öğrenci arkadaşlar bir de ön lisans tezi hazırlama konusunda talep geldiğinde ciddi anlamda problem yaşayabilmektedir. Bunların yanında İngilizce ön lisans tezi hazırlanma konusunda bir talep gelirse sorun daha da büyük bir hale gelebilecektir. Diğer taraftan danışman hocanız sizin çok hakim olmadığınız konularda da sizlerden tez yazımı talep edebilir. Zaten yeterli zamanı olmayan öğrenciler ise hakkında çok fikir sahibi olmadığı konularda tez yapımı konusunda talep geldiğinde işin içinden çıkamayacakmış hissiyatına kapılabilmektedir. Bu süreçte tez hazırlama merkezleri arasında yer alan tez hazırlama evi olarak ön lisans öğrencilerine tez yapımı ve tez yazımı konularında destek olmak amacındayız. Hatta gerektiğinde acil olarak tez hazırlamaktayız.
Doktora

doktora tezi hazırlama
her alanda uzman

Eğitim hayatının son halkasından birisidir doktora programları. Son halka olması ve eğitim seviyesinin en üst noktası olması sebebiyle ciddi anlamda yorucu ve yıpratıcı bir süreçtir doktora tezi hazırlama. Kaldı ki doktora seviyesi öğrencinin tez hazırlama dönemi içerisinde herhangi bir konuda çalışma yapması talep edilmez. Çünkü doktora seviyesi tez yapımı söz konusu olduğunda öğrencinin literatüre yeni bir değer katması beklenir. Diğer seviyelerde olduğu gibi sadece yorumlama yapma veya önceki çalışmaların sentezlenmesi şeklinde tez yazımı kabul edilemez bir durumdur. Tüm belirtilen hususların dışında doktora seviyesi tez yapımı süreci içerisinde neredeyse yüzde 50 oranına yakın biçimde yabancı dokümantasyondan yararlanılması talep edilmektedir. Bu oran belirli oranda aşağı veya yukarı çekilebiliyor olsa da yabancı kaynak taraması doktora tezi hazırlama için büyük önem arz etmektedir. Doktora tezi hazırlama konusunda destek almak istiyorsanız hemen bizlerle iletişim haline geçin ve sizlerin yerine tez yapımı konusunu biz üstlenelim. Doktora seviyesi tez yazımı sürecini en kötü seçenekte bile doktora mezunu ekip üyelerimize hazırlattığımızı belirtmek isteriz.
Ödev

ödev hazırlama ve yazımı yapımı
ödev yardımı

Öğrenci açısından bakıldığında her zaman yük olarak görülen ödev hazırlama hususu, öğrencinin söz konusu konu hakkında bilgiyi sindirmesinin en önemli ve en etkili yoludur. Hepimiz öğrencilik zamanlarımızda sürekli olarak verilen ödevlerden bıkmış usanmış durumda hissetmişizdir. Yine de eğitim – öğretim faaliyetlerinin amacına ulaşması konusunda ödevlerin etkisinin yadsınamaz olduğunu belirtmek istiyoruz. Özellikle son zamanlarda gittikçe yaygınlaşan ve daha fazla tercih edilen uzaktan eğitim programlarında ödevler daha geniş yer tutmaktadır. Genel olarak tez yazım kılavuzu ışığında şekillendirilmesi ve dizgilenmesi de talep edilmektedir. Bu konuda öğrencileri tez yapımı sürecine hazırlama amacı güdüldüğü düşünülmektedir. Sizlerde hangi programda öğrenci olursanız olun tez hazırlama evi olarak ödev yapımı ve ödev hazırlama konularında sizlere yüzde 100 özgün çalışmalarla yardımcı olacağımızı belirtmekte yarar olacaktır.
Sunum

sunum hazırlama
farklı fikriniz olsun

Öğrencilerin eğitim hayatlarına devam ederken gerek derslerde gerekse de verilen ödevlerle sunum yapmaları zaman zaman talep edilmektedir. Bu konunun ilk önemli nedeni öğrencinin araştırma yapma yeteneğini geliştirmektedir. İkinci önemli nedeni ise öğrencinin toplum içerisinde kendini ifade etme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çünkü eğitim hayatı sone erdikten sonra eskilerin tabiriyle ‘’asıl hayat şimdi başlamaktadır’’ denilirse yanılmış olmayacağız. İş hayatı içerisinde sürekli olarak farklı topluluklara çeşitli konularda bir takım sunum hazırlama ve bilgilendirmelerin yapılacağı ortadadır. Kaldı ki toplantılarda da sizlerden belirtilen konularda konuşma yapmanız ya da sunum hazırlama talep edilebilir. Tüm bunların dışında da öğrencilerin tez yapımı veya tez yazımı sürecinin sonunda savunma zamanı geldiğinde sunum hazırlamak talep edilmektedir. Hazırlamış olduğunuz tez hakkında kısa ve genel bilgiler vermeniz açısından bu husus önemli bir noktadır. Tez hazırlama merkezleri alanında faaliyet gösteren tez hazırlama evi olarak ister iş hayatınızla ilgili olsun isterseniz öğrenim hayatınızla ilgili olsun ihtiyaç duyduğunuz tüm konularda sunum hazırlama faaliyetlerde sizlere yardımcı olma amacı güttüğümüzü ifade etmek isteriz.

© 2018 Tez Hazırlama Evi 0532 134 23 51