Anasayfa » Spss veri analiz

Spss veri analiz

Panel veri analizi

Panel veri analizi

Panel veri analizi Araştırmada aynı kesit birimi, belirli bir zaman periyodunda izleniyorsa, ortaya çıkan karmaşık verilere panel veri (panel data) denilmektedir (Gujarati, 1999). Birimlere göre bilgi istenmesinin yanında, dönemlere göre de bilgi isteniyorsa ortaya konulacak olan analiz ancak panel veri ile mümkün olacaktır. Yatay kesit veri, birçok birim hakkında belirli bir dönem için bilgi verebilmektedir. Zaman serisi de belirli bir …

Devamını Oku »

Spss analizi yapan

Spss analizi yapan SPSS analizleri Sosyal Bilimlerle ilgili alanların neredeyse tamamında kullanılmaktadır. Bilindiği üzere sosyal bilimler üzerine yapılan çalışmalar, fen bilimleriyle kıyaslandığında elde edilen sonuçlar biraz havada kalmaktaydı. Kalmaktaydı diyoruz çünkü aradaki bu noksanlık artık araştırmalar ile kapatılmaktadır. Sosyal bilimler alanlarında yapılan çalışmalar artık araştırma olmadan neredeyse kabul görmemektedir denilse, sanırım abartmış olmayız. Hal böyle olunca da bilimsel çalışmalarda spss …

Devamını Oku »

SPSS Veri girişi

SPSS Veri girişi

SPSS Veri girişi SPSS sayısal verilerle istatistik yapan bir programdır. Dolayısıyla anketlerde yer alan sorularda cinsiyet kadın – erkek yanıtı alındığında ya da katılımcılara yöneltilen herhangi bir soruya alınan yanıt; katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım şeklinde olduğunda programın anlamlı çıktılar vermesi mümkün değildir. Öncelikle söz konusu soru veya özelliklerin programa sayısal olarak kodlanması ile spss veri girişi yapmak gerekmektedir. Ancak sayısal olarak …

Devamını Oku »

İstatistik t tablosu

İstatistik t tablosu İstatistik t tablosu bizden istenen t değerini bulmamıza yardımcı olur. İstenilen t değerini bulmak için istatistik t tablosunda yer alan serbestlik derecesi ve güven düzeyi veya anlam düzeyinin bilinmesi gerekmektedir. Örneğin serbestlik derecesi 1 ve anlam düzeyi(α=0.05) 0.05 olan t değeri için istatistik t tablosuna bakıldığında t1,0.05=6.31 olarak bulunur. İstatistik t tablosu oluşturabilmek için bağımsız t testi …

Devamını Oku »

Diskriminant analizi

diskriminant analizi problemi

Diskriminant analizi Diskriminant analizinin bir diğer adı ayırma analizidir. Adından da anlaşılacağı üzere veri setindeki bir verinin hangi değişken grubuna gireceğini bulmak için yapılır, yani değişkenleri özelliklerine göre birbirinden ayırır. Diskriminant analizi bir kategorik bağımlı değişken ile sayısal değerler alan bağımsız değişkenler arasında yapılır. Diskriminant analizi bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri etkilemelerine göre ya aynı ya da farklı gruplara göre sınıflandırılmasını …

Devamını Oku »

Ki kare analizi

ki kare analizi spss

Ki kare analizi Ki kare analizi bağımsız değişkenler arasında ilişki bulunup bulunmadığını araştırmak amacıyla kullanılır. En yaygın olarak kullanılan SPSS istatistik yöntemleri arasındadır. Bir başka ifadeyle, ki kare analizi değişkenlerin birbirinden bağımsız olup olmadığını inceler. Ki kare analizi için hipotezler şu şekilde kurulabilir; H0: Değişkenler birbirinden bağımsızdır. H1: Değişkenler birbirinden bağımsız değildir. Ki kare analizi ile sosyo demografik özelliklerle, ölçülmesi …

Devamını Oku »

Varyans analizi

Varyans analizi

Varyans analizi Varyans analizi iki ya da daha fazla değişkenin ortalamaları arasında fark olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılır. Böylece ortalamalar arasında fark olup olmadığı tespit edilir ve dağılımın anlamlı olup olmadığı sonucuna göre tespitlerde bulunabilmek mümkün olmaktadır. Ortalamaları test etmek amacıyla şu şekilde hipotezler kurulabilir; H0:Ortalamalar arasında fark yoktur.(µ0= µ1= µ2=…….= µn= µ) H1:Ortalamaların en az ikisi arasında fark …

Devamını Oku »

Faktör analizi

Faktör analizi

Faktör analizi, Herhangi bir ana kitleden rassal olarak çekilen örneklem grubunun, grup içi verilerin(değişkenlerin) birbirlerine göre korelasyonlarından faydalanarak grup içi verilerin ortak paydalarının ne olduğu ve hangi verilerinden(değişkenlerden) kaynaklandığını açıklayan ve en çok kullanılan-tercih edilen istatistiksel yöntemlerden biridir. Faktör analizi kullanılarak çok fazla sayıda sorudan oluşan anketlerde değişken sayıları -soru gruplandırmaları sayesinde- azaltılabilmektedir. Zaten faktör analizinin uygulanmasının en önemli nedenlerinden …

Devamını Oku »

Korelasyon analizi

Korelasyon analizi

Korelasyon analizi Korelasyon analizi iki değişken arasındaki veya bir değişken ile birden fazla değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini ölçmek için kullanılır. Korelasyon analizindeki asıl amaç bağımsız değişken değiştiğinde bağımlı değişkenin değişim yönünü tespit etmektir. Korelasyon analizi sonucunda ilişkinin olup olmadığı ve ilişkinin derecesi korelasyon katsayısı sayesinde anlaşılır (-1≤r≤1). Korelasyon analizinin güvenilir sonuçlar ortaya koyabilmesi için; analiz yapılacak verilerin metrik …

Devamını Oku »

Regresyon analizi

regresyon analizi istatistik merkezi

Regresyon analizi, Regresyon analizi SPSS analizleri arasında ileri derece analizler arasında görülmektedir. Bu sebeple analiz yapacak olan kişinin istatistik konusunda donanımlı olması gerekmektedir. Regresyon analizindeki amaç bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki bağıntıyı bulmak için model belirlenir. Böylece bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığı ortaya konulmaktadır. Belirlenen modelin parametreleri(β0,β1..) tahmin edilir, daha sonra regresyon analizi ile belirlenen …

Devamını Oku »
© 2018 Tez Hazırlama Evi 0532 134 23 51